• dzien_otwarty_lo-2023

Liceum oferuje naukę w klasach:

 
Klasa IA

humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski.

Współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Jagiellońskim; Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; Akademią Śląską w Katowicach; Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach, Wyższą Szkołą HUMANITAS.

Dodatkowo - ścieżka kulturowa, czyli „Program COOLtura”:
- Młodzieżowa Akademia Filmowa, kino, teatr, filharmonia, NOSPR, wystawy, lekcje muzealne i teatralne.
- Współczesne media – warsztat pracy dziennikarza.
- Spotkania ze znanymi ludźmi.
- Pokazy mody, plenery fotograficzne i malarskie.

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, historia.
W przypadku, jeśli kandydat nie uczył się języka angielskiego w szkole podstawowej, jego wniosek zostanie rozpatrzony przez komisję rekrutacyjną indywidualnie podczas rekrutacji uzupełniającej.


Klasa IB

psychologiczna

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski.

Współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim; Uniwersytetem Jagiellońskim; Śląskim Uniwersytetem Medycznym; Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie; Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; Akademią Śląską w Katowicach, Wyższą Szkołą HUMANITAS.

Dodatkowo - ścieżka interpersonalna:
- Warsztaty i wykłady na temat zdrowia psychicznego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny – Oddział Śląsk.
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach.
- Dodatkowe spotkania z psychologiem.

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, biologia.
W przypadku, jeśli kandydat nie uczył się języka angielskiego w szkole podstawowej, jego wniosek zostanie rozpatrzony przez komisję rekrutacyjną indywidualnie podczas rekrutacji uzupełniającej.


Klasa IC

biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Współpracujemy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym; Uniwersytetem Jagiellońskim; Uniwersytetem Śląskim; Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie; Instytutem Onkologii w Gliwicach; Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dodatkowo - ścieżka prozdrowotna:
- Zajęcia na fantomach i oddziałach symulowanych w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach.
- Wykłady na temat zdrowia psychicznego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny – Oddział Śląsk.
- Zajęcia terenowe i zajęcia z mikroskopowania w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.
- Rozpoznawanie roślin leczniczych w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia (bierzemy pod uwagę wyższą ocenę).
W przypadku, jeśli kandydat nie uczył się języka angielskiego w szkole podstawowej, jego wniosek zostanie rozpatrzony przez komisję rekrutacyjną indywidualnie podczas rekrutacji uzupełniającej. 


Klasa ID

biznesowa

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biznes i zarządzanie (nowość!), język angielski.

Współpracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym; Uniwersytetem Jagiellońskim; Uniwersytetem Śląskim; Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej; firmą EMT-Systems.

Dodatkowo - ścieżka biznesowa „Ekonomia na co dzień”:
- Zarządzanie samodzielnie opracowanymi autorskimi projektami o tematyce z zakresu przedsiębiorczości.
- Współpraca z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.
- Udział w projektach i konkursach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
- Wykorzystanie specjalnych materiałów Narodowego Banku Polskiego.
- Spotkania z przedsiębiorcami.
- Rozwijanie kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia poprzez projekty zespołowe i analizę case studies.

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, wos.
W przypadku, jeśli kandydat nie uczył się języka angielskiego w szkole podstawowej, jego wniosek zostanie rozpatrzony przez komisję rekrutacyjną indywidualnie podczas rekrutacji uzupełniającej.